Hur hamnade vi här och vad kan vi göra för att förändra?

Det är tyvärr vanligt att verksamheter hamnar i vanmakt och inte vet hur de ska lösa olika svåra situationer som innefattar tvång och begränsning. Det handlar ofta om att verksamheter saknar kompetens och sällan om att personal är elaka. Verksamheter som inte har fler lösningar och når metodtaket.

Hur kan vi arbeta istället för att att ta till tvångs och begränsningsåtgärder?

Vilka etiska dilemma uppstår i vårt dagliga arbete? Under detta webbinar vill vi inspirera till ett mer humanistiskt och etiskt förhållningssätt i arbetet!

Datum - Tisdag 1 oktober

Tid - 12.30 - 13.00

Plats - Zoom

Susanne Jessen utbildare på Utbildningscenter Autism

 

Vid anmälan skickas länk ut några dagar innan webbinariet.

 

Klicka här för anmälan:Anmälan (eduadmin.se)