Upplägget är 3 gånger 30 min förinspelade föreläsningar, sen en fjärde gång där föreläsaren deltar och ger möjlighet att diskutera kring olika frågeställningar som rör verksamheten.

Innehåll:
Vad är tvångs och begränsningsåtgärder?
Vad innebär samtycke?
Vad säger lagarna?
Redskap för att förebygga
Olika kommunikationsverktyg
Reflektionsfrågor