Autism och intellektuell funktionsnedsättning innebär en ökad risk att utsättas för vissa typer av brott men också en ökad risk att utsätta andra. Att ha en funktionsnedsättning innebär också att det kan vara svårare att få en rättvis rättsprocess. 

Hur kan vi förstå detta och vad behöver vi veta om hur det svenska rättssystemet fungerar när vi arbetar med att ge stöd till de som utsätts för eller utsätter andra för brott.

I detta webbinar berättar Therese Waldenborg kort om forskningsläget kring funktionsnedsättning utifrån ett kriminologiskt perspektiv. Och hon delar med sig av vad som framkom i hennes masterexamensarbete som handlade om våld och polisanmälningar i LSS.

Datum - Tisdag 3 september 

Tid - 12.30 - 13.00

Plats - Zoom

Therese Waldenborg utbildare på Utbildningscenter Autism

 

Vid anmälan skickas länk ut några dagar innan webbinariet.

Webbinariet spelas inte in.

 

Klicka här för anmälan: Anmälan gratis webbinar (eduadmin.se)