Grundläggande föreläsning om autism, vilka funktioner påverkas vid autism, vilka svårigheter kan det innebära och hur kan omgivning och bemötande utformas för att underlätta?

Föreläsningen anpassas till målgruppen och kan riktas mot såväl LSS/skola/omsorg som mot verksamheter som möter målgruppen mer sällan men ändå behöver grundläggande kunskap såsom polis, sjukvård, socialtjänst, psykiatri, idrottsföreningar och liknande.