Datum: 29 augusti
Tid: 18:00-20:00
Plats: Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping eller online via Zoom
Sista anmälningsdag: 19 augusti

Om föreläsningen:
Socialstyrelsen fick i regeringsuppdrag 2022 i uppdrag att ta fram ett kunskapsstöd för hur den dagliga verksamheten enligt LSS kan utformas så att den som står längst från arbetsmarknaden får ökade möjligheter till att utveckla men också bibehålla sina förmågor och bli delaktig i samhället. Uppdraget ska redovisas i juni 2024. Judith kommer att redogöra för rapporten.
Vi får också veta hur arbetsförmedlingen stöttar personer med funktionsnedsättning ut till arbetsmarknaden.

Föreläsare: 
Judith Timoney, ombudsman på Riks FUB inom området arbete och sysselsättning

Pris:
* Gratis för medlemmar i funktionshindersorganisationer

* Icke medlem: 150 kr/per person (betalas i förskott för privatpersoner, företag/kommuner faktureras)

Övrig information:
* Anmälan är bindande men ej personbunden
* Gäller för medlemmar - om du uteblir från föreläsningen faktureras du 100 kr i efterhand 
* Antalet platser vid fysisk närvaro är begränsat
* Föreläsningen spelas inte in

Anmälan: https://tinyurl.com/anmalan-29-8

Information & frågor: Anna Paulsen, info@autism-ostergotland.se eller 0707-818 919

Varmt välkomna!