Vårterminen
15/2 – Rätten att kommunicera
14/3 – Övergrepp
18/4 – Utmanande föräldraskap
16/5 – Utmaningar i boende trots LSS 30 år

Höstterminen
29/8 – Arbetsmarknad
12/9 – Ekonomi
31/10 – Nära vård och Levande bibliotek
14/11 – Att åldras med funktionsnedsättning

Varmt välkomna!