Arbetsförmedlingen - erbjuder hjälpmedel och ekonomiskt eller personligt stöd. I deras uppdrag ingår också att ordna arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med Försäkringskassan.

Försäkringskassan - kan ge bidrag till arbetshjälpmedel.

Kommunen - din kommun kan erbjuda insatser och stöd för att komma ut i arbetslivet. Hur det är organiserat och om det finns andra aktörer än kommunen ser olika ut i landet. 

 

Arbetsförmedlingens information för dig med funktionsnedsättning (öppnas i nytt fönster)

En samlingssida om olika typer av stöd via Arbetsförmedlingen (öppnas i nytt fönster)