Bild med texten: Personer med funktionsnedsättning måste få det stöd de behöver på arbetsmarknaden

Långtidsarbetslösheten är rekordhög samtidigt som Arbetsförmedlingens stöd till långtidsarbetslösa brister. Många i gruppen har en funktionsnedsättning, bland annat autism.

Dessa krav riktar Funktionsrätt Sverige till arbetsmarknadsministern i debattartikel i tidningen Arbetet.

  • Se till att Arbetsförmedlingen har de resurser som krävs för att stötta personer med funktionsnedsättning.

  • Säkerställ specialistkompetensen inom Arbetsförmedlingen

  • Gör funktionsrättsrörelsen aktivt involverade i det fortsatta reformarbetet.


Läs hela debattartikeln i tidningen Arbetet här (öppnar arbetet.se i nytt fönster)