Alla barn har rätt till en meningsfull fritid - därför är vi glada att Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor uppmärksammar situationen för personer med funktionsnedsättningar och vill att regeringen utreder ett ekonomiskt stöd.
I vår senaste fritidsenkät är det framförallt tre framgångsfaktorer som lyfts fram för en fungerande fritid för barn med autism. 
1. Ledarna har kunskap om autism.  
2. Tydliga instruktioner inför, under och efter aktiviteten. 
3. Mindre grupper. 
I en replik i Altinget skriver vi mer om fritidsaktiviteter för barn med autism: Funktionsnedsattas fritid handlar om mer än ekonomi (Öppnas i nytt fönster)