Idag saknas nationell statistik om hur det går för elever med funktionsnedsättning i skolan. Det leder till att dessa elever osynliggörs. Statistik behövs för att vi ska veta om rättigheter tillgodoses. Det är också en förutsättning för att veta vilka åtgärder som behövs för att fler ska klara skola. 

Läs hela debattartikeln här: Skollagen fungerar inte för funktionsnedsatta elever