Den 2 januari i år blev det känt att socialförsäkringsminister Anna Tenje vill ha en ny utvärdering av införandet av omvårdnadsbidraget. Uppdraget finns med i regleringsbrevet 2024 till Inspektionen för socialförsäkringen (öppnar esv.se i nytt fönster).

Men ännu en utvärdering leder till att lösningar dröjer och att familjer fortsätter stå utan tillräckligt stöd. I artikeln säger förbundsordförande Camilla Rosenberg att Autism Sverige ställer sig kritisk till att regeringen nu låter utreda frågan en gång till istället för att ge Försäkringskassan ett förtydligat uppdrag.

Sedan bidragen gjordes om 2019 har många av Autism Sveriges medlemmar fått försämrad ersättning från Försäkringskassan.

– Av svar från en enkät som vi genomförde under år 2021 framgår att mer än hälften fått en sänkning. Hela 65 procent upplever dessutom att de förändrade kraven har gjort det svårare att behålla samma nivå som tidigare. Det är bedömningen av föräldraansvaret och höjda trösklar för respektive nivå i ersättningen som föräldrarna till barn med autism främst drabbats av, vilket inte var syftet med lagändringen, fortsätter Camilla Rosenberg.

Läs hela artikeln

"Utred inte omvårdnadsbidraget igen – lös problemen genast" (öppnar hejaolika.se i nytt fönster)

Läs Autism Sveriges enkät 

Enkät om omvårdnadsbidrag 2021 (öppnas i nytt fönster)