Under lång tid har förbundet fått signaler från medlemmar om att det saknas kompetens om autism inom socialtjänsten. Föräldrar vittnar om att socialtjänsten ofta misstolkar de svårigheter som barn med autism har och tror att dessa beror på  till exempel bristande omsorg från föräldrarna. Tecken som skolfrånvaro, problem med sömn och mat är snarare svårigheter som följer av funktionsnedsättningen och brist på rätt anpassningar och stöd i exempelvis skolan. Bristen på kompetens om autism kan leda till felaktiga beslut som kan få långtgående konsekvenser. I vissa fall sker tvångsomhändertagande av barn som kunnat undvikas genom rätt stöd och bemötande till barnet och familjen.

Vi uppmanar därför regeringen att omgående besluta om ett kunskapslyft för att undvika felaktiga beslut och tvångsomhändertaganden av barn med autism.

Läs hela skrivelsen till socialministern och Socialdepartementet här: Barn och unga med autism i möten med socialtjänsten  (Öppnas i nytt fönster)