– Genom att intervjua unga personer som har autism och fånga deras berättelser har vi fått syn på de hinder de stöter på i samhället. Vi har också granskat myndigheterna och tagit fram statistik för att ly fta fram de ungas liv i ett samhällsperspektiv, säger Jenny Widell och huvudförfattare till Förlorade år – Rapport från byråkratins väntrum. 

Jenny Widell är frilansjournalist och har på uppdrag av Autism- och Aspergerförbundet undersökt livsvillkoren för unga vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning. 

Om granskningen 

Jenny Widell och reportern Eva Klint Langland har gått igenom forskning, myndighetsrapporter och lagstiftning, tagit fram aktuell statistik och gjort en enkätundersökning bland vuxna med autism. De har också samtalat med jurister, politiker och tjänstemän. Men framförallt har de intervjuat personer som själva har autism och deras anhöriga. 

– Många får inte sina behov tillgodosedda, för myndigheterna utgår inte från dem som individer. Kommunerna och Försäkringskassan försöker sätta in unga med autism som runda klossar i fyrkantiga hål och myndigheter som Arbetsförmedlingen har ofta bara en viss insats att erbjuda och funkar inte den, så har de inget annat, säger Jenny Widell. 

Underlag för påverkansarbete 

Agneta Söder är intressepolitiskt ansvarig för skolfrågor på Autism- och Aspergerförbundet och en av initiativtagarna till rapporten. Förbundet ville belysa livssituationen för människor med autism i Sverige idag och den situation som framträder är mörk. 

– Rapporten visar varför det är så svårt för den här gruppen att klara av skolan och den visar att en misslyckad skolgång gör det nästan omöjligt att komma ut på arbetsmarknaden. Livet riskerar att bli en ond cirkel och myndighetskontakterna att bli en svår karusell där de unga blir beroende av andras bedömningar av arbetsförmåga och stödbehov, säger Agneta. 

– Det här handlar om attityder, rättssäkerhet och systemfel. Myndigheterna är långt ifrån att samverka eller visa omsorg om individen. Vi vill nå politikerna inför valet 2022 och visa vad bristande skolgång gör med de här människorna. De måste få rätt stöd i skolan och rätt till aktivitetsersättning och möjlighet att arbeta i den omfattning de klarar av, säger Agneta Söder. 

Se lanseringen av rapporten i efterhand 

Autism- och Aspergförbundets youtube-kanal (öppnas i nytt fönster) 

Seminariet börjar 20 min och 30 sekunder in i klippet.

 

Förlorade år – Rapport från byråkratins väntrum (öppnar pdf i nytt fönster)