I Sverige har ungefär 150 000 personer autism. Många av dem kämpar för att få skolan, arbetslivet och vardagen att fungera. I vår nya rapport "Förlorade år" får du läsa om åren som går förlorade på grund av ett stödsystem som har havererat och vad som händer när en individ fastnar i en slags myndighetskarusell.

I rapporten berättar Jenny att hon har en universitetsutbildning men lever på sju kronor i timmen från daglig verksamhet. Hon är en av många som vittnar om att de lagar som ska garantera stöd inte fungerar i verkligheten, och hur kommuner och myndigheter kapar stöd när besparingar ska göras.


Ta del av rapporten, en filmad intervju med Jenny och fler intervjupersoner