Programmet är fullspäckat med inspirerande samtal. Med hjälp av gästerna Greta ThunbergFunkismorsorna, Alexander Skytte (Bokstavspedagogen), professor Sven Bölte och organisationen Lära med Djur pratar vi om hur vi kan skapa fler positiva sammanhang, mer meningsfulla aktiviteter och en bättre anpassad och tillgänglig fritid för barn med autism.

 
Projektet HelaSpektrat är ett samarbete mellan Min Stora Dag och Autism- och Aspergerförbundet som möjliggörs genom finansiering av Svenska Postkodlotteriet.