Jennifer McShane, generalsekreterare för stiftelsen Min Stora Dag. Foto: Magnus Ragnvid.

– Det här ska vara en dag när alla som möter barn med au­tism får inspiration, kunskap och pepp! Vi välkomnar alla som vill bidra till att barnen får det bättre, säger Jennifer McShane, generalsekreterare för stiftelsen Min Stora Dag.

Det Jennifer McShane talar om är Hela Spektrat-seminariet som i vår för fjärde gången äger rum på Lilla Cirkus i Stock­holm. Fokus för seminariet, som är kostnadsfritt, är att skapa en mer meningsfull fritid och fler glädjefyllda sammanhang för barnen i målgruppen.

Många vet hur svårt det kan vara för barn med autism att delta i aktiviteter. Ofta bemöts de inte utifrån sina förutsätt­ningar utan går därifrån i en känsla av misslyckande.

– Jag brinner för att barnen ska få en mer glädjefylld fritid, att de ska få lyckas på sina villkor och känna sig som de värde­fulla individer de faktiskt är, säger Jennifer McShane. mer nyfikenhet och kreativitet. Samhället i stort saknar fortfarande baskun­skap om autism och det finns alltför många fördomar. Och inte minst: det finns för lite nyfikenhet och kreativitet, säger Jennifer.

– Jag möter unga med autism i mitt jobb och jag är också mamma till ett barn med autism. Min privata vardag innehål­ler starka känslor och utmaningar, där vi kämpat extra med skoltillvaron. Den vanmakt som följer när systemet omkring fallerar, den delar jag med många.

Mycket måste utvecklas menar Jennifer. Hela Spektrat vill sprida kunskap och information och ge positiv kraft till förändring.

– De svårigheter som omger våra barn får inte överskugga alla förmågor och möjlighe­ter som ryms i individerna. Det finns mycket unikt som vi borde utforska och ta tillvara, säger Jennifer

– Vi ser så många exempel på fantastisk utveckling hos barn när omvärlden visar för­ståelse och intresse. Det finns mycket vi kan göra om vi tänker utanför boxen och utgår från varje människa. inspirera och stärka Så vad kan publiken vänta sig på seminariet?

– Det blir inspirerande samtal med kun­niga, insatta personer. Vi får höra barn berätta och vi bjuder in anhöriga och personer som i sitt dagliga arbete lever med eller möter bar­nen. Våra experter ger oss råd om allt från hur vi bättre hanterar känsloutbrott till hur vi kan hjälpa barnen att testa nya saker och kunna få lyckas när de väl gör det, säger Jennifer.

På scenen syns både kända och okända. Jennifer nämner Greta Thunberg, som tidigare medverkat.

– Greta visar att livet med autism kan bli något alldeles extra när man tillåts vara sig själv, säger Jennifer.

Seminariet, som just nu planeras, brukar rymma både skratt och en och annan tår av rörelse.

– Framför allt har vi fått återkopplingen tidigare år att gäs­terna går därifrån påfyllda och stärkta med insikt om att inte vara ensamma med det som kan kännas svårt, säger Jennifer McShane.

– Kunskap och inställning är A och O. Hela Spektrat går ut på att inspirera, stärka och visa att det finns möjligheter att utforska!

MARIT DANIELSSON

 

Hela Spektrat är ett projektsamarbete mellan Min Stora Dag och Autism Sverige. Projektet handlar om tillgänglig fritid för barn med autism och innehåller kunskapshöjande seminarier för allmänheten och specialanpassade läger för barn med autism och deras familjer. Projektet finansieras av Postkodlotteriet.