Boendestödsenkäten 2023 har genomförts tillsammans med Novus på uppdrag av Autism Sverige. Förbundets medlemmar vittnar om kvalitetsbrister. Bland annat visar rapporten att utförare av boendestöd ringer in personal på timuppdrag och att 1 av 5 har fler än fem boendestöjdare.


Boendestödsenkäten visar bland annat att:

  • 66 procent av de som har behov av boendestöd har boendestöd.
  • 32 procent har en och samma boendestödjare, medan 18 procent har fler än fem.
  • 61 procent är nöjda med det boendestöd de får, medan 21 procent är missnöjda.
  • Av dem som inte har boendestöd trots att behovet finns, har 37 procent aldrig sökt och 14 procent sagt upp boendestödet för att det inte fungerade.


Läs hela enkäten

Boendestödsenkäten 2023 (öppnar PDF i nytt fönster)

Kontaktperson

Om du har frågor om boendestödsenkäten är du välkommen att kontakta Autism Sveriges förbundsjurist maria.sivall@autism.se.

Mer information om boendestöd

I denna film beskrivs vad boendestöd innebär, hur man ansöker om boendestöd, skillnaden mellan boendestöd och bostad med särskild service samt hur man överklagar ett beslut om boendestöd.


Podden Autism – Avsnitt 1 om boendestöd

I senaste avsnittet av Podden Autism svarar vi på frågor om vad boendestöd är, varför det är en viktig insats och hur vi tror att boendestödet kommer se ut i framtiden.

Lyssna på avsnittet här (öppnar libsyn.com i nytt fönster)  eller där du brukar lyssna på poddar.