Orsaken är att det saknas nationella riktlinjer för vad som är ett normalt föräldraansvar.

– Vår färska enkät till medlemmar som uppbär omvårdnadsbidrag bekräftar ISF:s nedslående bild. Hela 57 procent har fått en sänkning av bidraget. 65 procent upplever att de förändrade kraven har gjort det svårare att behålla samma nivå som tidigare, säger Maria Sivall förbundsjurist på Autism- och Aspergerförbundet.

– Regeringen måste omgående se till att de tusentals familjer som berörs får det ekonomiska stöd de behöver, säger Maria Sivall.

Läs förbundets enkät om omvårdnadsbidraget här

Lyssna till Ann- Louise Engvall, medlem i Autism- och Aspergerförbundet och ISF:s projektledare i P1 morgon (öppnar sverigesradio.se i nytt fönster).