Autism Sverige och Riksförbundet FUB uppmanar regeringen att avsätta medel för ett
nationellt kompetenslyft av personal i LSS-verksamhet samt att ett nationellt
kompetenscentrum för frågor om intellektuell funktionsnedsättning (IF) och autism inrättas.

Förra veckan presenterade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapporten ”Att inte få rätten att leva som andra”. Den innehåller resultatet av en riktad tillsyn av 90 gruppbostäder över hela landet, med särskilt fokus på användningen av otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder.

IVO fann brister i 80 av de 90 granskade gruppbostäderna. Granskningen visar bland annat att det är vanligt med starkt integritetskränkande åtgärder som exempelvis avlyssning, rörelseövervakning med larm, inlåsning av boende och omvända tittögon i lägenhetens dörr. 

Resultatet bekräftar vad Autism Sverige och Riksförbundet FUB under lång tid har uppmärksammat myndigheter och flertalet regeringar på. Situationen är oacceptabel och strider mot både LSS och Funktionsrättskonventionen.

Läs hela skrivelsen

Kompetensbrister inom LSS (öppnar PDF i nytt fönster)

Läs IVO:s rapport

"Att inte få rätten att leva som andra" (öppnar PDF i nytt fönster)