I mitten av 2021 konstaterade Diskrimineringsombudsmannen att Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket diskriminerar genom att utesluta personer med autism och adhd via sitt webbformulär. Sedan dess har inte tillräckligt mycket hänt för att ge personer med autism samma rätt som andra att söka och prövas för dessa yrken.

Att svenska myndigheter har generaliserande och diskriminerande regler utifrån en autismdiagnos är inte försvarbart och bygger delvis på en förlegad syn på autism. Autism är en diagnos med stora individuella skillnader. Att människor inte tillåts söka till utbildningar där den egna lämpligheten bedöms är även ett slöseri med mänskliga resurser.

Autism Sverige uppmanar regeringen att säkerställa att ansvariga myndigheter ger personer med autism samma rätt till individuell bedömning vid uttagning för olika yrken såsom andra.


Läs hela debattartikeln

"Diskriminerande regler utifrån autismdiagnoser är inte försvarbart" (öppnar altinget.se i nytt fönster)