Bild på samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon

Att vara syskon till någon med sjukdom eller funktionsnedsättning kan påverka tillvaron på olika sätt. Mycket kan vara positivt, men ibland uppstår tankar och känslor som kan vara svåra att prata om. I detta samtalsmaterial finns berättelser, övningar och frågor som ska ge igenkänning, hopp och förståelse.

 

Samtalsmaterialet är framtaget av Projekt Vuxensyskon, Bräcke diakoni.
Ta del av samtalsmaterialet här: Fokus på mig, Vuxensyskon