Bild på megafon med texten vården sviker autistiska personer

Autistiska personer har som grupp sämre hälsa än personer utan autism och samtidigt sämre tillgång till vård. Forskning visar på en överdödlighet i kroppsliga och psykiska sjukdomar. Det gäller alla former av autism och flertalet dödsorsaker och bekräftar vår erfarenhet: vården sviker oss.

Vi uppmanar därför regionens enhetschefer inom vård- och omsorg att se till att alla delar av vården:

  • Har kompetens om autism, både från professionen och från oss inom autismspektrum.
  • Har tid att få till fungerande kommunikation och faktiskt lyssna.
  • Använder autismanpassat kommunikationsstöd som till exempel bildstöd (PECS).
  • Låter bli att förutsätta/kräva att våra stödbehov redan är tillgodosedda.
  • Har kapacitet att ta emot oss som vi är.

Läs hela debattartikeln här: Vården sviker autistiska personer