– Detta är ett glädjande besked, förslagen går i rätt riktning för personer med autism. De ligger i linje med det som Autism- och Aspergerförbundet och funktionsrättsrörelsen länge lyft som nödvändiga förändringar, säger Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet.

Porträttbild Ulla Adolfsson


Förslagen i korthet och förbundets kommentar:

• Den ekonomiska tryggheten för personer med aktivitets- och sjukersättning ska stärkas med sänkt skatt, höjd garantinivå och höjt bostadstillägg.

Kommentar: Detta är bra och en absolut nödvändig utveckling. Fler åtgärder behöver vidtas framöver för att förbättra ekonomin för personer med funktionsnedsättning.

• Fler barn ska kunna få assistans och rätten till assistans för det som tidigare kallades tillsyn ska stärkas.

Kommentar: Förslagen kommer ge ökade rättigheter för både barn och vuxna med funktionsnedsättningar.  Förbundet ser positivt på förslagen. 

• Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar för ett nationellt kompetenscenter om autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Kommentar: Förbundet välkomnar förslaget. Ett nationellt kompetenscenter vore en värdefull del i arbetet med att öka kompetens om autism. Det är något som vi efterfrågat länge och vi vill se en bred satsning där även kompetenslyft inom LSS-verksamhet ingår.  

Vi ser nu ser en tydlig viljeinriktning och satsning från regeringen. Det är positivt. De visar att de lyssnar på oss och övriga funktionsrättsrörelsen, avslutar Ulla Adolfsson.  

Läs regeringens förslag (öppnar regeringen.se i nytt fönster)