Erbjudande om vaccination mot covid-19 sker enligt en prioriteringsordning. I den andra fasen kommer personer från 18 år som får LSS-insatser att erbjudas vaccin. I samband med det viktigt med information om hur vaccinationen går till.