I januari i år startade forskningsprojektet Effekter av Coronapandemin på välbefinnande av familjer till elever i behov av särskilt stöd i grundskolans årskurs 7–9. Det är forskare vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, som driver projektet.

Under hösten ska forskarna genomföra två delstudier med föräldrar: ifyllande av webbaserat frågeformulär och telefonintervjuer. Bland annat vill de ta reda på hur stödet för eleven fungerat under pandemin samt hur samarbete med skolan fungerat.

Forskarna vill därför komma i kontakt med föräldrar/vårdnadshavare till barn i behov av särskilt på högstadiet som kan tänka sig att delta i projektet.

Föräldrarna kan välja att bara fylla i frågeformulären och inte delta i intervjudelen som sker vid ett senare tillfälle. Intervjuerna kommer att genomföras av huvudansvarige forskare per telefon cirka 1-1,5 timme. Intervjuerna bokas in en tid och datum som föräldern själva väljer och på språk hen anser uttrycka sig bäst på, med eller utan stöd av en tolk.

Har du frågor kan du kontakta:

Rano Zakirova Engstrand
08-1207 6475
rano.engstrand@specped.su.se

Helena Hemmingsson
08-1207 6429
helena.hemmingsson@specped.su.se

Här finns informationsbrev och samtyckesblankett (öppnar su.se i nytt fönster)