Under hösten 2023 startade Arbetsförmedlingen i gång den nya tjänsten "Steg till arbete". "Steg till arbete" riktar sig specifikt till personer med funktionsnedsättning med syftet att fler personer ska komma ut på arbetsmarknaden eller börja studera. Det är en heltäckande tjänst, med inslag av både förberedande och matchande aktiviteter, som upphandlas av privata företag.

Syftet med "Steg till arbete" är att stödja personer med funktionsnedsättning eller ohälsa som påverkar deras möjligheter att arbeta eller studera, men sedan starten har tjänsten fått in över tusen klagomål. Arbetsförmedlingen kritiseras för försämrat stöd till personer med autism och andra funktionsnedsättningar.

Tidningen Arbetet har granskat "Steg till arbete" och varit i kontakt med deltagare som beskriver en situation där insatsen fått dem att må sämre än vad de gjorde innan. Problemen är bland annat kopplade till bristfälliga lokaler, för dålig tillgång till praktikplatser, personalbrist och hög personalomsättning.

– Något är förstås väldigt bristfälligt när samhällets stödinsatser får individer att må sämre än innan. Vi vet att exempelvis kontinuitet är och förutsägbarhet är avgörande för personer med autism. Steg till arbete verkar inte möta de här behoven, tvärtom verkar tjänsten präglas av brist på just detta, säger Johanna Carnvik Schöier, intressepolitisk utredare på Autism Sverige.

Arbetsförmedlingen menar att en ny tjänst alltid har en viss inkörsperiod och att det är naturligt att det uppstår problem. De menar också att ett stort ansvar ligger hos leverantörerna att uppfylla de krav som ställs i upphandlingarna.

– Arbetsförmedlingen bör veta vilka upphandlingskrav som ska ställas för att minska riskerna för att sådana här problem uppstår. Autism Sverige är medvetna om att det finns många autistiska personer som både vill och kan bidra på arbetsmarknaden. Men som Steg till arbete ser ut idag är risken stor att många personer med autism förblir en stor outnyttjad potential i samhället. Vi hoppas att Arbetsförmedlingen omgående agerar och tar till sig kritiken, avslutar Johanna.

Läs mer

Arbetsförmedlingen har fått över tusen klagomål på privat jobbstöd (öppnar arbetet.se i nytt fönster)