I en skrivelse till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och socialutskottet påtalar Autism Sverige och Funktionsrätt Sverige att det är med bestörtning som vi har tagit del av JO:s protokoll från inspektionen av Statens institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem Rebecka hösten 2023.

Faktumet att lokalerna är undermåliga samt att de sanitära bristerna är potentiellt sjukdomsalstrande, vilket tidigare påtalats utan att åtgärder vidtagits, borde leda till att hemet stängs med omedelbar verkan.

Än allvarligare är att det framträder en bild där SiS underlåtit att bedriva en vård värd namnet fast man sagt sig vilja skapa separata enheter särskilt anpassade för flickor med komplex problematik. JO:s inspektion visar att man misslyckats helt. Bland annat menar JO att det finns risk att proportionalitetsprincipen sätts ur spel genom att den enskilde underkastas tvångsåtgärder oavsett hur dennes förutsättningar och behov av vård ser ut.

Autism Sverige och Funktionsrätt Sverige uppmanar nu ministern att genast säkerställa:

  • att undermålig och rättsosäker verksamhet inom SiS upphör
  • att det finns adekvat kompetens och handledning för personal som vårdar och arbetar med barn och unga med funktionsnedsättning, särskilt i de fall komplex problematik föreligger.

Läs mer

Skrivelse till Camilla Waltersson Grönvall (PDF öppnas i nytt fönster)

Starka kritiken: "Det ser ju ut som ett fängelse" (öppnar aftonbladet.se i nytt fönster)