Identifiering med e-legitimation, såsom bank-id och andra digitala identifieringstjänster, är i dag en självklarhet för de flesta människor. För en person med autism eller intellektuell funktionsnedsättning är det digitaliserade samhället dock många gånger svårtillgängligt och i flera fall oåtkomligt.

Därför uppmanar vi regeringen att:

  • Följa den internationella Funktionsrättskonventionen, för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning har tillgång till alla delar av samhället.
  • Ta fram en statlig e-legitimation, i syfte att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ges tillgång till en tillgänglig lösning som även kan användas av ställföreträdare.
  • Möjliggöra för funktionshindersrörelsen att vara delaktiga i utvecklingen av digitala funktioner.

Läs mer i vår och FUB:s debattartikel i Dagens Samhälle: Den digitala diskrimineringen måste upphöra