I januari 2019 gjordes bidragen till föräldrar med barn som har en funktionsnedsättning om. Det som var vårdbidrag blev omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Även om regeringen har uppgett att syftet inte varit att skärpa kraven och sänka bidragsnivån så visar Försäkringskassans egen statistik att det är precis vad som har hänt.

Autism- och Aspergerförbundets färska enkät till medlemmar som uppbär omvårdnadsbidrag bekräftar den nedslående bilden. Hela 57 procent har fått en sänkning av bidraget. 65 procent upplever att de förändrade kraven har gjort det svårare att behålla samma nivå som tidigare.

I debattartikeln uppmanar förbundet regeringen att omgående:

  • Återställa bidragets ursprungliga syfte, så att föräldrar garanteras ersättning för det merarbete som utförs.
  • Genomföra ett kunskapslyft om autism hos Försäkringskassans handläggare. De behöver förstå konsekvenserna för familjen och hur det påverkar deras livssituation.
  • Ge föräldrarnas beskrivningar av situationen en starkare ställning i bedömningen.
  • Förenkla och anpassa socialförsäkringssystemet – för att undvika krångliga processer och långa väntetider.

Debattartikeln "Omvårdnadsbidraget måste ändras nu" i Altinget (öppnar altinget.se i nytt fönster)

Resultat från förbundets enkät till medlemmar om omvårdnadsbidrag