Autismguiden bygger på boken ”Vad innebär autism?”. Syftet är att ge mer förståelse för autism och ge tips för en fungerande vardag.

När du klickat in på Autismguiden kan du välja mellan fyra livsområden:

  • Samspel och kommunikation
  • Planera och organisera
  • Intressen och vanor
  • Kropp och sinnesintryck

I varje livsområde finns citat och exempel på situationer. När du klickar dig vidare från citaten får du veta lite mer om området och får tips på olika strategier.

Alla citat och tips kommer från andra med autism.

Autismguiden passar också för dig som är närstående, personal och andra som vill få en introduktion eller veta mer.

Du hittar Autismguiden här (öppnar autismguiden.learnways.com i nytt fönster)

Läs mer om Autismguiden