– Jag har fått en större acceptans för mig själv nu och behöver inte känna att allt är mitt fel, säger Mathilde.

Mathildes berättelse är en del av förbundets rapport Förlorade år som granskar livsvillkoren för ungdomar och unga vuxna med autism. Rapporten  används som underlag för Autism- och Aspergerförbundets påverkansarbete för att driva på för bättre levnadsvillkor för alla med autism.