Syftet med undersökningen är att uppmärksamma bra och dåliga saker på låsta institutioner i Sverige. Undersökningen genomförs årligen. 

Civil Right Defenders och RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa, har tagit fram enkäten. Autism-  och Aspergerförbundet har fått läsa frågorna och gett återkoppling för att göra dem mer lättlästa. 

Enkäten är öppen mellan 1-15 september. 

Den finns på fem språk: svenska, engelska, arabiska tigrinja och dari. För dig som vill få hjälp att svara via telefon, inte har tillgång till dator eller vill ha mer information, kan du ringa Civil Rights Defenders på telefonnummer 070-784 84 33. Telefonnumret fungerar klocka  9 -17 mellan den 1 – 15 september 2021. 

Läs mer och hitta länk till enkäten på Civil Right Defenders webbplats (öppnas i nytt fönster)