Bild med texten: Välkommen på två kostnadsfria seminarier om kommunikationsstöd

Målet med projektet är att tillgodose rätten till kommunikation genom att nätverket runt personen som behöver kommunikationsstöd får mer kunskap. Under seminarierna får du ta del av aktuell forskning och du får även information om utbildningarna i KomBo. Chefer och KomBo-vägledare som varit med i projektet kommer också att berätta om sina erfarenheter.

Projektet erbjuder två olika typer av träffar:

KomBos slutseminarium: riktar sig till dig som är chef, beslutsfattare eller arbetar verksamhetsutvecklande med AKK.

Stockholm
6 maj klockan 13:00 – 16:00
7 maj Klockan 9: 00 – 12:00

Malmö
22 maj klockan 13:00 – 16:00

Umeå
23 maj klockan 11:00 - 13.30

Mer information och anmälan: Slutseminarium i projekt KomBo!


KomBos föreningsträffar, riktar sig till dig som är anhörig till en person i till exempel daglig verksamhet, medlem i FUB eller Autism Sverige, eller bara allmänt intresserad.

Stockholm
6 maj klockan 18:00 – 20:00

Malmö
22 maj klockan 18:00 – 20:00

Umeå
23 maj klockan 18:00 - 20.00

Mer information och anmälan: Föreningsträff om projekt KomBo!