Världsautismdagen 2 april 2023

Bland autistiska personer finns det många som både vill och kan bidra på arbetsmarknaden. Men som det ser ut idag är personer med autism fortfarande en stor outnyttjad potential i samhället. Många får aldrig en chans till anställning.

Det finns stora skillnader mellan autistiska individer, vilket innebär att alla människor med autism är olika. Därför krävs attitydförändring från både arbetsgivare och kollegor för att ersätta den negativa och ensidiga bilden av autism. När arbetsgivare och kollegor ser individuella styrkor skapas en arbetsplats där alla kan uppnå sin fulla potential.

Tre konkreta förslag på hur arbetsgivare och kollegor kan skapa en arbetsmiljö för autistiska personer:

1. Våga tänk nytt och ge autistiska individer en chans

Förlegade och negativa uppfattningar om autism på arbetsmarknaden behöver ersättas av en positiv bild som tar fasta på vad människor vill och kan med rätt stöd.


2. Var tydlig med förväntningar och instruktioner

Ibland är allt som krävs att arbetsgivaren är tydlig med sina instruktioner och förväntningar.


3. Bemöt autistiska kollegor med respekt

När en medarbetare är öppen med sin autism behöver det finnas en trygghet i att de blir bemötta med respekt på arbetsplatsen.

Läs hela insändaren

"Så kan arbetsgivare skapa en arbetsplats för autistiska personer" (Öppnar alingsastidning.se i nytt fönster)