I slutet av juni konstaterade Diskrimineringsombudsmannen att Försvarsmakten och Plikt- och prövningsverket diskriminerar genom att via sitt webbformulär automatiskt utesluta personer med autism och adhd. 

Snart därefter meddelade Försvarsmakten att de ändrar sitt antagningsförfarande efter DO:s kritik. I början av augusti meddelade även Polisen att de ändrar sin antagning. Personer med autism eller adhd kommer att genomgå en individuell bedömning. Hur den individuella bedömningen ska gå till är ännu inte klart. 

Förbundet välkomnar att en i grunden felaktig och diskriminerande begränsning nu tas bort. 

- Äntligen! Det är positivt att Polisen och försvaret tagit till sig av Diskrimineringsombudsmannens kritik. Nu får också personer med autism som drömmer om dessa yrken den självklara möjligheten att få sin lämplighet prövad precis såsom andra, säger Ulla Adolfsson, förbundsordförande Autism- och Aspergerförbundet.  

FOTO: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

 

Diskrimineringsombudsmannens nyhet om beslutet (öppnar do.se i nytt fönster)

Sveriges Radios inslag om att Försvarsmakten ändrar sig (öppnar sverigesradio.se i nytt fönster)

Polistidningens nyhet om ändringen (öppnar polistidningen.se i nytt fönster)