I en nyligen inlämnad skrivelse till utredaren betonar Autism Sverige och Riksförbundet FUB vikten av att beakta tillgänglighetsaspekter och funktionsrättsperspektiv vid översynen av kontantbetalningar för livsnödvändiga varor.

Kontanter används i allt mindre utsträckning i Sverige. På tio år har andelen som betalar med kontanter minskat från cirka 40 procent till under 10 procent och många butiker har helt slutat att ta emot kontanter. Svårigheten att använda kontanter medför betydande inskränkningar för de personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan använda kortbetalningar eller digitala betalningsmetoder.

Att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden innebär att kunna betala för de varor och tjänster som finns. Enligt Sveriges internationella åtaganden behöver det därför säkerställas att personer med funktionsnedsättning kan betala på samma villkor som andra i samhället.

För våra förbund är detta en viktig rättighetsfråga ur ett tillgänglighetsperspektiv, som måste säkerställas så att det fungerar för samtliga medborgare.

Läs skrivelsen i sin helhet

Skrivelse från Riksförbundet FUB och Autism Sverige angående utredning om betalning med kontanter för livsnödvändiga varor (öppnar PDF i nytt fönster)