Över 90 procent av föräldrar som ansöker om merkostnadsersättning för barn med funktionsnedsättning får avslag. För vuxna med en egen funktionsnedsättning som ansöker är det ungefär 50 procent som får avslag på sin ansökan. Det visar Inspektionen för socialförsäkringens, ISF, nya granskning som publicerades i förra veckan.

Tydligare regler men ändå komplext att förstå

Granskningen visar att regelverket för merkostnadsersättningen är tydligare och mer transparent än för de tidigare ersättningarna handikappersättning och vårdbidrag. Trots det så visar granskningen att många har svårt att förstå hur merkostnadsersättning fungerar vilket skapar felaktiga förväntningar. Det visar sig också genom att förbundet får många frågor om ersättningen från medlemmar.

Det finns en risk att många upplever att Försäkringskassans bedömningar av vad som utgör en merkostnad inte stämmer överens med deras bild av vilka merkostnader de har, även när Försäkringskassans bedömningar är i enlighet med lagstiftningen. Det är något som kan påverka förtroendet för Försäkringskassan negativt, säger Maria Gustavson, projektledare vid ISF i ett pressmeddelande.

Slöseri med tid i redan pressat liv

 Att tusentals föräldrar får avslag på sin ansökan om ersättningen är inte bara ett slöseri med tid för sökande föräldrar som många gånger redan lever ett pressat liv utan även ett slöseri med Försäkringskassans resurser då merkostnadsersättningen är en tidskrävande ersättning att utreda. Det riskerar även att skada tilltron till hela socialförsäkringssystemet vilket är olyckligt, säger Maria Sivall, förbundsjurist vid Autism Sverige.

Regeringen behöver se över merkostnadsersättningen

ISF rekommenderar att regeringen följer upp avslag och om de fortsätter på samma vis föreslå åtgärder. Autism Sverige håller med.

Merkostnadsersättning är en viktig ersättning för många av förbundets medlemmar. Regeringen kan behöva se över merkostnadsersättningen från grunden så att syftet med ersättningen uppfylls. Det vill säga så att ersättningen täcker de extra kostnader som kan uppkomma på grund av sin egen eller sitt barns funktionsnedsättning, säger Maria.


Inspektionen för socialförsäkringens pressmeddelande (öppnar isf.se i nytt fönster)

Ta del av rapporten från granskningen på Inspektionen för socialförsäkringens webbplats (öppnar isf.se i nytt fönster)