Arbetet med nya webbplatsen inleddes med att prata med representanter för våra målgrupper. Det var personer med egen diagnos, anhöriga, yrkesverksamma och representanter för förbundsstyrelse och distriktsföreningar.  

– Innehåll och struktur på vår nya webb har anpassats utifrån den inledande dialogen med våra målgrupper. Det innehåll som framförallt efterfrågades var hjälp att hitta rätt bland samhällets stöd och rättigheter, men även personliga berättelser, vardagstips och hur jag kan engagera mig i den här organisationen, berättar Minna Nyman Sabbadini, kommunikatör på Autism- och Aspergerförbundet och ansvarig för webbprojektet.  

Kognitivt tillgänglig webbplats 

Webbplatsen har byggts enligt kraven på tillgänglig webbplats. Särskilt viktigt har varit att göra webbplatsen kognitivt tillgänglig för att fungera bra för personer med autism. Vi har därför samarbetat med föreningen Begripsam som är experter på området. Begripsam har lett fyra testtillfällen med en testgrupp bestående av personer med autism. 

– Vi har testat förslag på design och funktion med gruppen och tagit till oss deras rekommendationer om förbättringar. Begripsam har också gett oss bra vägledning om vad som fungerar och inte fungerar, förklarar Minna. 

Många personer med autism fokuserar på detaljer, letar efter raka linjer och en tydlig struktur. Vi har därför linjerat alla objekt på webbplatsen med varandra. För att passa personer med autism behöver sidan även vara tydlig och lugn. Därför har vi skapat en luftig sida, med lättläst typsnitt och korta rader.  

Även igenkänning är viktigt. Vi behåller därför den röda färgen och har lagt till två färger för att symbolisera att autism är ett brett spektrum. Cirka 70 procent av våra besökare använder mobil eller surfplatta när de besöker vår webbplats, men den nuvarande loggan inte är anpassad för mobilläge.  

– Vi vet att igenkänning är viktigt för många av våra medlemmar och har därför valt att använda samma sidhuvud som Tidningen autism, säger Minna. 

Integrerade distriktssidor och bättre kalender 

Nytt är att en besökare som går in på sitt distrikts webbplats fortfarande kan se förbundets faktatexter. Distriktens redaktörer kan lägga in information om vad som gäller i den egna regionen, till exempel vid utredning eller habilitering. Detta kommer förhoppningsvis underlätta både för besökaren och distriktens redaktörer.  

Det ska även vara lätt att hitta in till mötesplatser och engagemang. Här är distriktens kalendrar viktiga. Kalendern ska bli mer användarvänlig med bättre översikt. Distrikten kan även välja om deras aktiviteter ska vara öppna för näraliggande distrikt.  

– Det ska gå att bläddra mellan månader och tydligt se vem aktiviteten riktar sig till. Det går också att lägga till händelsen i sin egen kalender, berättar Minna. 

Utvecklingsarbetet fortsätter 

En webbplats blir aldrig helt klar. Efter lansering kommer arbetet med att ta fram nytt innehåll fortsätta, till exempel fylla på med fler personliga berättelser och tips i vardagen. Vi kommer att följa om besökare hittar vad de söker på sidan och justera vid behov. Även utvecklingsarbetet fortsätter. 

– Vi har fått in mycket önskemål och idéer och har en lista med förbättringar vi får prioritera i och utveckla vartefter. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit i arbetet. Det har varit värdefullt för att göra nya webben så bra som möjligt, säger Minna. 

Om du som läser detta har idéer på hur vår webbplats kan bli ännu bättre får du gärna höra av dig! 

Kontakt: minna.nyman.sabbadini@autism.se  

 

Arbetet med ny webbplats möjliggörs av medel från Postkodlotteriet