Fick rätt i domstol

Vårdnadshavarna ansökte om att eleven skulle få skolskjuts genom ensamåkning på grund av sin funktionsnedsättning. Kommunen nekade detta. Vårdnadshavarna överklagade kommunens avslag till domstol.

Förvaltningsrätten bedömde att utredningen visade att det bästa för eleven är ensamåkning eftersom “samåkning med andra elever får en negativ inverkan på elevens mående liksom förutsättningar att tillgodogöra sig och delta i skolverksamheten”. Konsekvenserna av samåkning intygades av arbetsterapeut, läkare, speciallärare och rektor.

Kammarrätten fastställde domen.

Kommunen ingick förlikningsavtal

Efter domstolsprocessen har kommunen ingått ett förlikningsavtal med eleven. Avtalet innebär att kommunen gått med på att betala diskrimineringsersättning till eleven. I avtalet ingår också att kommunen ska genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering i skolan för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Bland annat ska personalen utbildas om neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar.

Rättighetscentrum Norrbotten i samarbete med Rättighetscentrum Västerbotten var ombud för eleven och vårdnadshavarna i förlikningsförhandlingarna.

 

Lyssna på inslag i Sveriges radio P4 Norbotten (öppnar sverigesradio.se i nytt fönster)