Med hjälp av externa konsulter implementerades en ny metod i några av kommunens skolor. Mottot var ”Ta, och vinn, alla konflikter”. Eleverna uppmanades bland annat att skriva på kontrakt med ordningsregler. När elever inte rättade sig efter skolpersonalens tillsägelser blev de ibland fysiskt avlägsnade från klassrummet och i flera fall tillämpades fasthållning.

De gångna veckorna har oron kring metodens effekter spridits från skolpersonal, elever och vårdnadshavare. I sociala medier cirkulerade vittnesmål om fasthållningar, om elever som dragits ut ur klassrum och som inte längre velat gå till skolan.

Autism Sverige och Riksförbundet Attention föreslår att resurser i stället läggs på följande:

  • Säkerställ att den enskilda eleven ges rimliga förutsättningar att följa de ordningsregler som sätts upp i skolan samt erbjud vägledning och strategier i dialog med eleven.

  • Säkra kompetensen om autism och adhd på alla kommunens skolor. Ta hjälp av till exempel Specialpedagogiska skolmyndigheten.

  • Satsa på skolmiljöer utformade enligt principen om universell utformning. Att förbättra ljudmiljön och skapa miljöer med färre intryck är avgörande för vissa men bra för alla.

Läs hela debattartikeln här

Autism och adhd kan inte disciplineras bort (öppnar altinget.se i nytt fönster)