Idag har Autism Sverige 20 000 medlemmar runt om i landet. Förbundet publicerar rapporter, filmer, podd, webbutbildningar och arrangerar konferenser, föreläsningar, läger och olika slags träffar. Autism Sveriges debattartiklar får stor spridning, resultat från våra medlemsenkäter citeras ofta av andra och förbundet bjuds in till samverkan med myndigheter och tillfrågas som experter.

Ny kortfilm om Autism Sverige

I samband med att Autism Sverige fyller 50 år som organisation har förbundet gjort en ny kortfilm om autism och om Autism Sverige. I filmen träffar vi Lena, Amir, Miriam (och hennes dotter) och Leo som är autistiska personer i olika åldrar och livssituationer. Även förbundets arbete presenteras.

Filmen är 3 minuter och 52 sekunder.

Autism Sveriges historia

När Gunilla Dahlins dotter fick sin autismdiagnos läste hon allt hon hittade om autism. En av böckerna blev startskottet till Autism Sverige.

– Det känns, säger Gunilla, som att jag kanske gjorde något bra när jag startade förbundet.

Det är många som kan bekräfta att det är så.

Här kan du läsa mer om hur förbundet blev till, de första åren och om några händelser ur förbundets historia:

Autism Sverige 50 år (öppnas i nytt fönster)