I samband med att Autism Sverige fyller 50 år som organisation har förbundet gjort en ny kortfilm om autism och om Autism Sverige. I filmen träffar vi Lena, Amir, Miriam (och hennes dotter) och Leo som är autistiska personer i olika åldrar och livssituationer. Även förbundets arbete presenteras.

Filmen är 3 minuter och 52 sekunder.

Autism Sverige genom tiderna

Idag har Autism Sverige 20 000 medlemmar runt om i landet. Förbundet publicerar rapporter, filmer, podd, webbutbildningar och arrangerar konferenser, föreläsningar, läger och olika slags träffar. Autism Sveriges debattartiklar får stor spridning, resultat från våra medlemsenkäter citeras ofta av andra och förbundet bjuds in till samverkan med myndigheter och tillfrågas som experter.

Alltihop började med att Gunilla Dahlins dotter 1972 fick en autismdiagnos. Gunilla läste allt hon hittade om autism och när hon läste Karin Stensland Junkers bok De ensamma från 1961 blev hon berörd. Det var en självbiografisk berättelse om livet med det som då ofta kallades ”annorlunda barn”. Karins dotter Boel var autistisk.

Här kan du läsa mer om hur förbundet blev till, de första åren och om några händelser ur förbundets historia: