Med anledning av Uppdrag gransknings program om skolan vill vi än en gång betona:

  • Vi behöver en skola som är till för alla - med flexibla lösningar som utgår från barnens behov.

  • Skolan har ett så kallat kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att skolan ska sträva efter att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

  • Skolan ska ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Alla elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Oavsett diagnos eller ej. Detta står i skollagen och måste följas!

Läs mer om stöd i skolan på autism.se

Se programmen här på SVT Play (öppnar svtplay.se i nytt fönster)