– Det är inte hållbart med en tillvaro präglad av osäkra och korta anställningar. Arbetsmarknadens parter behöver aktivt samverka för att fler med autism ska kunna arbeta, säger Camilla Rosenberg, ordförande för Autism Sverige.
Freddot Carlsson Andersson har en stor inblick i hur svår arbetsmarknaden är för personer med autism. Efter ett arbetsliv präglat av projektanställningar, kortvariga praktiker och lönebidragsanställningar skrev han boken B-laget där han sätter ord på sina upplevelser.
– Trots att jag har över tvåhundrasextio högskolepoäng, jobbat med en massa olika saker så höll jag på att förvandlas till en överårig praktikant.
Det behövs attitydförändringar såväl i samhället som på arbetsmarknaden för att fler personer med autism ska kunna arbeta.