Från vänster i bild: Johanna Carnvik Schöier, Caroline Karlsson, Malin Tjernell Prioset och Soraya Hamza.

Under hösten har förbundet rekryterat fyra nya medarbetare till kansliet på Södermalm i Stockholm. Vi är glada över våra nya kollegor och hälsar dem varmt välkomna!

Intressepolitisk utredare 

Förbundets nya intressepolitiska utredare Johanna Carnvik Schöier arbetar inom intressepolitiska enheten. Hon arbetar främst med att driva och bevaka frågor som rör utbildning och arbetsmarknad.

– Jag sökte mig till Autism Sverige för att jag vill arbeta för allas rätt till en likvärdig utbildning som är utvecklande, trygg och meningsfull. Jag ser fram emot att ta del av alla erfarenheter, berättelser och idéer som finns inom förbundet, säger Johanna.

Johanna är utbildad statsvetare samt ämneslärare i samhällskunskap och filosofi. Hon har tidigare arbetat som gymnasielärare, bland annat på en gymnasieskola med specialpedagogisk profil. Johanna har även arbetat inom den kommunala förvaltningen med bland annat utbildningsfrågor. 

Förbundsjurist 

Den intressepolitiska enheten har även utökats med Malin Tjernell Prioset, som är ny förbundsjurist. Malin arbetar framför allt med intressepolitiskt utredningsarbete med fokus på frågor inom LSS och socialförsäkringsområdet.

– Jag vill bidra till att vår vision om ett samhälle där alla kan delta blir verklighet. Jag hoppas kunna göra det genom att bevaka intressepolitiska frågor inom LSS och socialförsäkring, säger Malin.

Malin har arbetat som advokat i många år och har även tidigare erfarenhet av att arbeta som förbundsjurist inom funktionsrättsrörelsen.

Föreningsutvecklare 

Förbundets nya föreningsutvecklare Caroline Karlsson arbetar inom enheten för mötesplatser. Hon arbetar främst med att ge stöd till våra regionala styrelser och distriktsföreningar. 

– I min roll ser jag fram emot att lyssna in våra medlemmar och distrikt. Utifrån deras önskemål och expertis vill jag utforma mötesplatser och erfarenhetsutbyten som underlättar vardagen och livet för autistiska personer och deras anhöriga.

Caroline har en masterexamen i mänskliga rättigheter och har även studerat psykologi samt statsvetenskap. Hon kommer senast från en barnrättsorganisation där hon arbetat som koordinator för en stödverksamhet riktad till barn och unga som utsatts för sexuella övergrepp. I sina tidigare roller har Caroline sett att kunskapen kring autism är begränsad. Nu ser hon fram emot att bidra till att kunskapen ökar.

Verksamhetsutvecklare

Soraya Hamza arbetar inom kunskapsenheten och är förbundets nya verksamhetsutvecklare. Hon arbetar främst med projekt, vilket bland annat innebär att samordna och utveckla förbundets projektverksamhet. 

– Jag är glad över att arbeta som verksamhetsutvecklare med inriktning mot kunskapsspridning, samt att utveckla hur vi arbetar med projekt. Jag tror att mina tidigare erfarenheter som projektledare kommer att skapa goda förutsättningar för mig att bidra till att Autism Sverige kan fortsätta arbeta för vår målgrupp.

Soraya är utbildad statsvetare och projektledare med intresse för verksamhetsfrågor. Hon har under de senaste tio åren arbetat med migrationsfrågor, både inom den ideella sektorn samt inom myndighetssfären. 


Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till Autism Sveriges förbundskansli