Partianalysen som genomförts är både kvantitativ och kvalitativ. Samtliga riksdagspartier har svarat på 23 enkätfrågor som visar partiernas ambitioner inför den kommande mandatperiodens funktionsrättspolitik. I toppen av analysen syns Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna medan Socialdemokraterna och Moderaterna placerar sig längst ned.

Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Nicklas Mårtensson säger att partiernas svar ger en bild av partiernas ambitioner när det gäller funktionsrätt, inte minst kopplat till jämlik hälsa.

Autism- och Aspergerförbundet är ett av 44 medlemsförbund inom Funktionsrätt Sverige.

Ta del av Partianalysen 2022 här (öppnas i nytt fönster)
Läs mer om Funktionsrätt Sveriges fem valbudskap här (öppnas i nytt fönster).