I december 2021 släppte ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, en granskning av omvårdnadsbidrag. ISF lyfte en rad brister som lett till att Försäkringskassan försämrat stödet kraftigt. Försäkringskassan har svarat på kritiken i en skrivelse och avvisar ISF:s kritik.

– Det är tydligt att Försäkringskassan inte tagit intryck av granskningen och att några betydande förändringar för föräldrar sannolikt inte kommer till stånd, säger Maria Sivall, jurist på Autism- och Aspergerförbundet i en artikel på Heja Olika. 

Även Funktionsrätt Sverige och Svenska Downföreningen uttalar sig i artikeln. Funktionsrättsorganisationerna riktar gemensamt en uppmaning till regeringen och socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att agera för att förbättra omvårdnadsbidraget. 

Läs hela artikeln på Heja Olikas webbplats (öppnar hejaolika.se i nytt fönster)

 

Läs förbundets debattartikel om omvårdnadsbidraget från januari 2022

Resultat från förbundets enkät till medlemmar om omvårdnadsbidrag