– Jag är mycket hedrad och ser fram emot en gemensam resa med medlemmar, distrikt, styrelse och kansli.

Camilla kommer arbeta för att styrelse och distrikt tillsammans tar hela förbundet in i framtiden.

– Jag vill verka för att vi ska upplevas genuina, pålitliga och trovärdiga i vårt gemensamma arbete för ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med respekt och har bra livskvalitet genom hela livet, säger Camilla.

Camilla Rosenberg är högskoleutbildad inom social omsorg vid Mälardalens högskola och var tidigare ordförande för Autism- och Aspergerföreningen i Västmanland. Hon har en bred erfarenhet av civilsamhällesorganisationer och ideella verksamheter. Camilla efterträder tidigare förbundsordförande Ulla Adolfsson.