Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningar för ett nationellt kompetenscenter om autism och intellektuell funktionsnedsättning år 2021. Detta var ett förslag som förbundet länge efterfrågat och välkomnade.

Med regeringens förslag säkerställs inte goda levnadsvillkor för personer med autism. Ett nationellt kompetenslyft inom LSS är av stor vikt, men trots det uteblir ett kompetenscenter för intellektuell funktionsnedsättning och autism även i årets budgetförslag.

Autism Sverige kräver ytterligare krafttag. Vi uppmanar därför regeringen att:
  • Prioritera ett nationellt kompetenslyft för personal i LSS-verksamhet.
  • Genomföra Socialstyrelsens förslag om ett nationellt kompetenscentrum för frågor som rör intellektuell funktionsnedsättning och autism.