Bild på Emil Hjelte och Maria Weiselius

Personer med autism blir ofta missförstådda och feltolkade. De beskrivs ibland som svåra att förstå sig på och svåra att ha med att göra. För att ge rätt förutsättningar för utveckling och goda levnadsvillkor behövs därför rätt förståelse, kunskap och bemötande från omgivningen.

Hur kan autismspecifik kompetens hjälpa oss att få en större förståelse för individuella skillnader mellan autistiska personer? Hur kan vi säkerställa att viktig kunskap om bemötande stannar i verksamheter som möter och stöttar människor med autism? Vi träffar Maria Weiselius, verksamhetschef för Utbildningscenter Autism, för ett samtal om detta.

Lyssna på avsnittet här: Autismspecifik kompetens eller där du vanligtvis lyssnar på poddar.

Podden Autism görs av Autism Sverige och produceras med stöd från Svenska Postkodlotteriet.

 

Svenska Postkodlotteriets logga